ကမာရြတ္ႏွင့္ဗဟန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားျပည္သူထံအေရာက္ကြင္းဆင္းစည္း႐ံုး

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကမာ ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဝင္မ်ားသည္ မတ္၂၃ရက္ နံနက္ က ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၆၊ ၇၊ ၈ ရပ္ကြက္ သံုးရပ္ကြက္သို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ဳိးမင္းသိန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္စိုးတို႔ႏွင့္အတူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း သြားေရာက္၍ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ေစာ(ကမာရြတ္)