ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႔တြင္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ပါတီရံုး ခန္းမ၌ မတ္လ (၂၂) ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾကၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္မ်ားက လုိအပ္ခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟုိအၾကံေပးဦးေအာင္မင္းက မိတ္ဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ပါတီဝင္ မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္မ်ားမွ တင္ျပမႈမ်ား အေပၚ ျခံဳငုံသုံးသပ္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဗဟုိအၾကံေပး ဦးေအာင္မင္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ယေန႕ည ၇ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖက္တီးေလး