အစားအေသာက္ ၁၈ မ်ဳိးသည္ စားသံုးရန္မသင္႔ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင္႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာအစားအေသာက္မ်ားကို ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားမွ ဝယ္ယူစစ္ေဆးရာ အစားအေသာက္ ၁၈ မ်ဳိးသည္ စားသံုးရန္မသင္႔ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင္႔ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

 

ထိုအစားအေသာက္မ်ားမွာ Tricer cherry စာသားပါ ခ်ယ္ရီသီး၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ ေရာင္စံုေဝဖာေခ်ာင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ ေရာင္စံုေဝဖာလံုး၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ တုတ္ထိုးခ်ဳိခ်ဥ္၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ လျခမ္းပံုခ်ဳိခ်ဥ္၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ ေခါက္မုန္႔ (ပန္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ မက္မန္းေပါင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ ပဲလိပ္ျပာ၊  အမွတ္တံဆိပ္မပါ တုတ္ထိုးခ်ဳိခ်ဥ္ (ျပား)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ တုတ္ထိုးခ်ဳိခ်ဥ္ (လံုး)၊ Angry Bird စာသားပါ ဂ်ယ္လီ (လိေမၼာ္ေရာင္)၊ Lucky fish ငရုတ္ဆီ၊ ပစ္တိုင္းေထာင္ နႏြင္းမႈန္႔၊ ေငြငါးအေရာင္တင္မႈန္႔၊ မင္းထိုက္တန္စာသားပါ အေရာင္တင္မႈန္႔၊ ေရႊကံေကာင္း အေရာင္တင္မႈန္႔၊ သစ္ဆန္းသၾကားလံုး၊ ထိုင္ဝမ္ ေဆးမန္က်ည္း (အစပ္) တို႔မွာ ခြင္႔မျပဳေဆးမ်ား အသံုးျပဳထားသည္႔အတြက္ စားသံုးရန္မသင္႔ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ အစားအေသာက္တြင္ သံုးစြဲရန္ခြင္႔မျပဳေသာ ဆိုးေဆးမ်ားကို လံုးဝအသံုးမျပဳရန္ ႏွင္႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ (က) အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)