လမ္းမေတာ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ ကြင္းဆင္းစည္း႐ံုး

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၆)မဲဆႏၵနယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္အတူ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚအိအိလိႈင္ (လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မတ္လ (၂၂) က လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးခြင္အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားထံ သြားေရာက္၍ တရင္းတႏွီးမိတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးသန္႔(လမ္းမေတာ္)