ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ နာယကအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ပါတီနာယကၾကီးမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား အားရေက်နပ္လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိပါတီဝင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို က်စ္လ်စ္ခိုင္မာရန္ စည္း႐ံုးၾကရန္ႏွင့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္မည့္သူမ်ား သည္ ေျပာရဲဆိုရဲ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ရွိျပီး ၾသဇာတိကၠမရွိသူမ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပါတီဝင္မ်ားသည္ အတိုက္အခံ ပါတီဝင္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီနာယကႀကီးမ်ားကလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေအာင္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ ျပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကျပီး ပါတီနာယကအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)