ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္လႈဒါန္း

 

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရအတြက္ ခက္ခဲမႈမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔နံက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေစာေမာ္ထြန္းဦးေဆာင္ေသာ တိုင္း၊ခရိုင္၊ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အထက္စည္တီးအေနာက္ေက်းရြာ၌ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ရန္ အလွဴေငြမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေက်းရြာေနအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး အထက္စည္တီးအေနာက္ေက်းရြာ၌ အနက္ေပ (၄၆၀) ရွိ (၄) လက္မ စက္ေရးတြင္းတစ္တြင္းအား ေရစက္အပါအဝင္ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္း အကုန္က်ခံ တူးေဖာ္လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ (၈)သိန္းက်ပ္၊ အထက္စည္တီးအေနာက္ေက်းရြာေန ဦးဝင္းေမာင္မိသားစုမွ (၇)သိန္းက်ပ္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္းျဖင့္ တူးေဖာ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

#Credit