ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ဘဏ္အေကာင့္ကို တ႐ုတ္အစိုးရဘဏ္ ပိတ္သိမ္း

ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (MNDAA) ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္က ပိတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္း ဌာနက သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္သည္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအနက္ အႀကီးဆံုးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဘဏ္အေကာင့္သည္ ကိုးကန္႔တို႔အေပၚ စာနာေထာက္ခံသူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက  ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ MNDAA တပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ MNDAA ၏ ဘဏ္အေကာင့္ကို ပိတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဘဏ္အေကာင့္ကို ယာယီေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ဟု ဘဏ္က ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာေၾကာင္း MNDAA ကိုယ္စားလွယ္က အတည္ျပဳေျပာၾကားခ်က္ ကိုလည္း ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကမူ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဳးလြန္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ဟု သံသယရွိရေသာ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား၏ ေငြလႊဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာမွ AgBank သို႔ ေမးခြန္းမ်ားေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရလိုမႈအတြက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ကူညီေပးေနရသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ေအာက္ေျခ ပိုင္းမွ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ဘဏ္အေကာင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ သတင္း မထြက္ေပၚလာမီ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ Mr. Hong Liang တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားကို တ႐ုတ္အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ေခၚယူေတြ႔ဆံုမႈျပဳလုပ္၍ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔က အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ # The Voice