ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားဟု ေခၚႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ညိဳ အသိေပး၊ ႐ိုဂ်ိဳကို စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္

မန္ယူနည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳသည္ ၎အေနႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ နည္းျပဘ၀ ျဖတ္သန္းရန္ စတင္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ အရာရာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တုံ႔ျပန္လာနိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနႏွင့့္္ ၎ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား(The Peaceful One)ဟု ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေရးသားေခၚဆိုနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ အသိေပးလိုက္သည္ဟု Daily Star က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာ္ရင္ညိဳသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ခ်ယ္လ္ဆီး အသင္းနည္းျပအျဖစ္ အဂၤလန္ ေဘာလုံးေလာက သို႔ စတင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာ ယင္းအခ်ိန္ကမူ ၎မွာ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ညိဳက ျပန္ေျပာင္း အသိေပးသြားခဲ့သည္။

ေမာ္ရင္ညိဳသည္ မန္ယူအသင္းကို တာ၀န္ယူစဥ္ အေစာပိုင္း ကာလမ်ား၌လည္း အျပဳအမူဆိုးအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ ေသးကာ လက္ရွိတြင္မူ ၎၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္၍ လူႀကီးလူေကာင္း တစ္ဦးကဲ့သို႔ တ႔ုံျပန္တတ္ လာခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား (The Peaceful One)ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေစလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ညိဳက ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။

ေမာ္ရင္ညိဳသည္ မန္ယူအသင္းကို တာ၀န္ယူခြင့္ ရလိုက္ျခင္းက ၎၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အပါအ၀င္ အမူ အက်င့္မ်ားကို မ်ားစြာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ အသိေပးထားၿပီး အဂၤလန္ ေဘာလုံး ေလာကတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ မန္ယူအသင္းကို တာ၀န္ယူ ရေသာ နည္းျပဟူသည္မွာ အသင္းကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ သာမကဘဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အမူအက်င့္၌ပါ အဘက္ဘက္၌ ျပည့္စုံေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမို သေဘာေပါက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေမာ္ရင္ညိဳက ေျပာၾကားထားေသးသည္။

ေမာ္ရင္ညိဳသည္ လက္ရွိတြင္ အသင္းေနာက္ခံ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ိုဂ်ိဳကို စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ေဘာလုံးရာသီ မစတင္မီတြင္ အသင္းႏွင့္ ႐ိုဂ်ိဳအၾကား၌ စာခ်ဳပ္သစ္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမာ္ရင္ညိဳက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

မန္ယူႏွင့္ ႐ိုဂ်ိဳအၾကားတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လက္ရွိ စာခ်ဳပ္သည္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ က်န္ရွိေသးကာ ႐ိုဂ်ိဳ ကို တစ္ပတ္လုပ္ခလစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေပါင္တစ္သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပး၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တိုင္ သည္အထိ အသင္း၌ရွိသြားေစနိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ညိဳက အသိေပးထားၿပီျဖစ္သည္။

The Voice