အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပဲႏြယ္ကုန္းေဒသ ဇရပ္ခင္ေက်းရြာသို့ သြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုး

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၄)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဌးႏုိင္သည္ ပဲႏြယ္ကုန္းေဒသ ဇရပ္ခင္ေက်းရြာရွိ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးျမင့္ႏိုင္ေနအိမ္တြင္ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မိဘ ျပည္သူ မ်ားအား ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)