အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အထူးအစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ ေနာက္ဆံုး တစ္ႀကိမ္သာ က်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလ စာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအစည္းအေဝးမ်ား ေခၚယူျခင္းျဖင့္သာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု ယင္းေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ 

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္ မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတီအစည္းအေဝးကို ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ မျပဳလုပ္မီ ၾကားကာလ၌ အထူးအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာကတည္းက တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ အနည္းဆံုး အခေၾကး ေငြ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၾကားမွာညႇိႏိႈင္းစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိဦးမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾကားမွာ အထူး အစည္းအေဝးေခၚယူျပဳလုပ္ဖို႔ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္’’ ဟု အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္း အေဝးသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ရမည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ လာႏိုင္သည္ဟု အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယင္းေကာ္မတီကို အစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈေတြ စတင္ ဖို႔ဆိုတာက တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔ၿပီးမွလုပ္ရမွာ။ အခုေတာ့ စၿပီးဖြဲ႔စည္းေနၿပီ’’ ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာအျဖစ္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ကို ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ကုန္က စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာျပန္ လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အစိုးရက စတင္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

# Eleven