မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ဇီးကုန္းေက်းရြာ႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ စည္း႐ုံးေဟာေျပာမဲဆြယ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စည္းရံုးေဟာေျပာရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ လူငယ္မ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားရ႐ွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္နွင့္ ေခ်ာင္းဆုံေဒသ ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုလုိကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံျခင္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

# Nay Lin Htun