ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝတ္အသင္းသူမ်ားပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္

 

ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ အေသာကာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ”အေသာကေစတီႏွင့္ ေရႊႀကီးျမင္ေစတီ ေတာ္ျမတ္”ႏွစ္ဆူ၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲ၊ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီး ကပ္လွဴပြဲကို မတ္လ (၂၀) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဝတ္အသင္းသူမ်ားက ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကျပီး အလွဴေတာ္ေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ခ့ဲၾကသည္။

သူရေအာင္(ျပည္)