ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး တိုင္းေဒသႀကီးခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းစည္းေဝး

 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးေတ႕ြဆံုညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးေစာေမာ္ထြန္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ျငိမ္း) ဦးညီညီျမင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)ဦးရဲျမင့္ထြန္းႏွင့္အတူ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ မွ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး မ်ားအား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ေတြ႕ဆံု၍ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ လာသည့္ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားအားပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း၍ အဆိုပါအစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)