ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား႐ံုး ေရာက္လာသည့္ ပက္ခ္ဂြမ္ေဟး

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပက္ခ္ဂြမ္ေဟးသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးၾကားနာမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပက္ခ္သည္ အထူးခံု႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ သမၼတမ်ားအနက္ရာထူးမွ ပထမဆံုး ဖယ္ရွားခံရသူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ မိတ္ေဆြ ရင္းခ်ာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ခၽြိဳင္ဆြန္ဆီလ္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ဆက္စပ္ မိရာမွ သမၼတရာထူး စြန္႔လႊတ္ရသည္အထိ အေျခအေနဆိုးမ်ား ႀကံဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက ပက္ခ္ကို အျမန္ဆံုး တရားစြဲဆိုရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ အမႈစစ္ေဆးျခင္း ခံယူရန္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရေ႐ွ႕ေနမ်ားက ပက္ခ္ထံသို႔ သမန္စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ံုးေ႐ွ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခ်ိန္၌ ပက္ခ္က ယခုအေျခအေနအေပၚ သူမအေနျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပက္ခ္သည္ အာဏာရ သမၼတအေနျဖင့္ စြဲခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးက သူမကို သမၼတရာထူး မွ ဖယ္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပက္ခ္ကို လိုလား ေထာက္ခံသူမ်ားက ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္ေ႐ွ႕တြင္ စု႐ံုးေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။ ပက္ခ္သည္ လံုၿခံဳေရးယာဉ္တန္းႏွင့္အတူ ေနအိမ္မွ တရား႐ံုး သို႔ ထြက္ခြာလာၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သူမကို ၿခံရံေစာင့္ေလွ်ာက္ ေခၚေဆာင္လာသည္။ ပက္ခ္၏ ေနအိမ္မွ တရား႐ံုးထိ ခရီးတိုေလးကို ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက တိုက္႐ိုက္ ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ၾကသည္။

ပက္ခ္သည္ ခၽြိဳင္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အမႈေပြရာမွ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ သူမကို ရာထူးမွဖယ္ရွားေၾကာင္း အထူးခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ လူေပါင္းေထာင္ ေသာင္းခ်ီ စု႐ံုး ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူမကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ဥပေဒျပဳ ခံု႐ံုးေ႐ွ႕တြင္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ရာမွ အဓိက႐ုဏ္း အေျခအေနအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚၿပီး လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၌ ေရြးေကာက္ခံ သမၼတ မရွိေသးဘဲ ယာယီသမၼတကသာ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး ေမ ၉ ရက္တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစဉ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ Ref: BBC