မံုရြာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္မဲ မတ္ ၂၂ ရက္မွ စတင္ေပးႏိုင္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္အား ေရြးခ်ယ္မဲေပးရမည့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳတင္ မဲမ်ားကို မတ္ ၂၂ မွ ၃၁ ရက္အထိ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ မိမိေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားထံတြင္ မဲေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ ထမ္းမည့္သူမ်ားသည္ မတ္ ၂၂ ရက္မွစ၍ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ လိုအပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ား၊ ေဆး႐ံုတက္ေနရသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔တြင္ ခရီးသြားမည့္သူမ်ားသည္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မတ္ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္တို႔၌ ႀကိဳတင္ မဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“”မတ္ ၂၂ ရက္မွစေပးရမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုေပါ့၊ ဒီေနရာမွာ ခရီးေဝးတဲ့ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေတြအေနနဲ႔ မဲ႐ံုကိုမလာႏိုင္တဲ့ ေဆး႐ံုတက္ေနရတဲ့သူေတြ၊ အခ်ဳပ္က်ေနတဲ့သူေတြကို ၂၂ ရက္ ကတည္းက ႀကိဳတင္မဲေပးခိုင္းလို႔ရပါတယ္”” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႔ခြဲ႐ံုးအရာရွိ ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး မံုရြာၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၄၉၀၄၈ ဦးရွိၿပီး မဲ႐ံုေပါင္း ၁၅၉ ႐ံုထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Democracytoday