ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္က ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ညစာစားပြဲျဖင္႕တည္ခင္းဧည္႕ခံ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္က ယခင္အစိုးရသက္ တမ္းအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အား ညစာစားပြဲျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံ ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ ည ၆ နာရီခြဲတြင္ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ ဇုန္-၂ ရွိKenpinski Hotel ၌ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။


ဂုဏ္ျပဳ ညစာစားပြဲတြင္ ေဒါက္တာကံေဇာ္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္ လက္ခံရရွိခဲ့ သည့္ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia(ERIA) ၏ The 3rd Asia Cosmopolitan Award’s(Grand Prize)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia(ERIA) ၏ The 3rd Asia Cosmopolitan Award’s(Grand Prize) ဆုသြားေရာက္ရယူ ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္က ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ သမၼတႀကီး(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတ-၁(ၿငိမ္း)၊ ဒုတိယသမၼတ-၂(ၿငိမ္း)၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ယခင္သမၼတ၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ယခင္ အစိုးရအဖြဲ႕အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။