ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံု

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

 

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္ မတီဝင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံဦးတင္ေမာင္ဝင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလာေပၚဟူးက ပါတီဝင္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခ အေနမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတာဝန္ခံ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလာေပၚဟူးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

EPN