” အ”သုံးလံုး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေခ်ာက္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးမွ အဟာရ ဒါနျပု

ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅) နယ္ေျမ ရန္ကင္းဓမၼာရုံ တြင္ ” အ ” သံုးလံုး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီ မွ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါ္စန္းစန္းေဌး နွင့္ အမ်ိဳးသၼီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားမွ စာသင္ႀကားေပးလ်က္ ရွိရာသို့ ယမန္ေန႔ ညေန ၄း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေခ်ာက္ျမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ျဖိုးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းနိုင္ဦး ၏လမ္းညႊန္မႈ၊ မေကြးခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါ္မီမီစုိး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းလိွဳင္ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေက်ာက္ေက်ာအဟာရ ဒါန ျပဳခဲ့ပါသည္။