အမ္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေက်းရြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ျပည္ ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ လံုးေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု ေလာင္းလံုးေက်းရြာ လယ္ကြင္းျပင္ တြင္ ယခုလ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေလာင္းလံုးေက်းရြာအတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေက်းရြာလူထုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရခိုင္္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလွထြန္း၊ ဦးတင္ေအာင္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေဟာင္း)၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းၿငိမ္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္လွေဝ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ေဒါက္တာစန္းေရႊက လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ဦးသန္းေဝက လက္ရွိ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ဦးတင္ေအာင္က မဲေပးရာတြင္ စနစ္တက် မဲေပးၾကရန္ႏွင့္ ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ မဲေပးၾကရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လည္း ေကာင္း၊ ဦးခင္ေမာင္လြင္က မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားခ်င့္္ခ်ိန္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ေအာင္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေနခ်ဳိေသြး