ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး

 

(19.3.2017) ရက္ေန႔ ေမာ္လၿမိဳင္က်ြန္းၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ အမွတ္ (၁) ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဦးခ်စ္သိန္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္လွိဳင္ အမွတ္ (၁) နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚသဲနုဝါ အမွတ္ (၂ ) နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးအဖြဲ႔သည္ ေအာက္ မအူတုံးေက်းရြာႏွင့္ အထက္ မအူတုံးေက်းရြာတို႔တြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

USDP Ayeyarwady Region News