ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္ နန္းဇားေက်းရြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယခုလ ၁၃ ရက္ ညေန ၄နာရီတြင္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ကနန္းေဒသ နန္းဇားေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဓမၼာ ႐ံု၌က်င္းပသည့္ နန္းဇားေက်းရြာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ရြာအဝင္ ေခ်ာင္းကူးတံတား တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား သို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ဦးမင္းမင္းေဇယ်ာျမင့္၊ ပါတီမိတ္ေဆြ စန္းျမတ္ေရာင္ျခည္ ဦးေဇာ္မင္းဦး၊ ကသာခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ ဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးရဲေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကနန္းေဒသ အုပ္စုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ နန္းဇား ေက်းရြာမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ အပ်ိဳ လူပ်ိဳအဖြဲ႕မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂ဝဝေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။
ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္က နန္းဇားရြာ အဝင္တံတား တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သို႔တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်က္ ခ်င္းတိုင္းတာေဆာင္ရြက္ေစရာ တံတားအရွည္ ေပ၂ဝ ၊သံကူ ကြန္ ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ႏုိင္ ေရးအတြက္ တြက္ခ်က္စီမံထားၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ