ကမာရြတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားတာဝန္ေပးအပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမိုး ဝင္းေက်ာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအး က မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ေပးအပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ေစာ(ကမာရြတ္)