ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ

 

စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ တာေတြကို တြက္ေျခကိုက္ဖုိ႔ရယ္၊ အလုပ္ အကိုင္ဖန္တီးမႈရယ္ေပါ့။ ဒီေဒသက လူငယ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္ပကို သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ရတယ္။ ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္ရင္ ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပ့ါ။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေဒသလည္းျဖစ္ေတာ့ ေရႀကီးေရလွ်ံ မျဖစ္ေအာင္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံေတြ လည္းလိုအပ္တာေပါ့။ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမွာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္ ကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း တြက္ ေျခကိုက္ေအာင္၊ အ႐ႈံးမ ေပၚေအာင္လုပ္ ေပးရမွာေပါ့။ ဒါမွလည္း တစ္ဦးခ်င္း တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္းစီရဲ႕ မိသားစုဝင္ေငြ တိုးတက္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေဒသ ျမန္ျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမွာ ျဖစ္တယ္။ဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ေဒသေနျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိကလိုလားေနတဲ့ဆႏၵပဲျဖစ္ပါတယ္။