ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟုိ) ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႕တာခ်ီလိတ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)သုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟုိ) ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ႏွင့္ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ( ၁၅ – ၃.- ၂၀၁၇ )ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီတြင္ (YA) ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ဦးစပ္ဝ္ေအာင္ျမတ္ (ဗဟုိ)
အတုိင္ပင္ခံ၊ ဦးစုိင္းသန္းဝင္း (ရွမ္းျပည္နယ္) ပါတီဥကၠဌ ၊ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္ တုိ႔သည္ တာခ်ီလိတ္ မွ ဟဲဟုိးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ( ဗဟုိ ) ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ၊ ပါတီအေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစုိးႏိုင္ ႏွင္အဖြဲ႕သည္ အဲယားမန္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္.ညေန ( ၄: ၃၀ ) အခ်ိန္တြင္ တာခ်ီလိတ္ မွ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ အသီးသီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

တာခ်ီလိတ္ေလဆိပ္သုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးဝီလ္ဆင္မုိး ေဒၚတင္ေမထြန္း ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ ခရုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားက လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ပါတီဥကၠဌ ႏွင့္ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕သုိ႔ (၁၃ – ၃ – ၂၀၁၇ ) ရင္ေန႔ တြင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး က်ိဳင္းတံု၊ မုိင္းျဖတ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ၿမိဳ႕မိ – ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား ရွမ္း ( အေရွ႕ ) ျပည္နယ္ ၊ခရုိင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ( ၁၅ -၃ – ၂၀၁၇ ) တြင္ တာခ်ီလိတ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားတာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Myo Thant