ေရတာရွည္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပထမအႀကိမ္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္ (၁၅) သိန္း ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

 

(၁၅-၃-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႔ပိုင္း)၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ ပထမအႀကိမ္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္(၁၅)သိန္း ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္ထြန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္စိုး က ခ႐ိုင္(၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္က ေငြေၾကးအမ်ားဆံုးျဖင္႔ ပထမဆံုး အခမ္းအနားႀကီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရပ္ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဥကၠ႒တို႔၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း တို႕ကို ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္းႏွင့္ က်န္႐ွိေနေသာ ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း စိစစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ဆက္လက္ ေကာက္ခံသြားေရး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ စည္းရံုးေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးတင္ထြန္းက ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံရ႐ွိေငြ က်ပ္ (၁၅)သိန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသီဟ သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ၊ ရပ္ေက်းပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို အထူး ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ တတိယအႀကိမ္မ်ားစြာ ေပးအပ္ပြဲျပဳလုပ္ ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Usdp Yedashe