တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လိုအပ္သည္မ်ားကိုျဖည္႕ဆည္းေပး

 

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးခ်စ္သန္း(ေတာင္ဒဂံု ဆီ အုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း)သည္ ယမန္ေန႔ နံက္ ၁ဝနာရီမွစ၍ မိမိ၏ စီမံကိန္းေဒသအတြင္း နယ္စပ္ေဒ သျဖစ္သည့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၌ အရွည္(၁၁)မိုင္ေရငံႀကီးေက်းရြာ ႏွင့္ ဝါးတင္းေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းပိုင္းကိုေျမသားလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ေနမႈအေပၚ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စက္သံုးဆီဂါလန္ ၂၅ဝကို လွဴ ဒါန္းကာေရငံႀကီးေက်းရြာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အား ဥကၠ႒ႀကီးကသြားေရာက္၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ လမ္းပိုင္းမွာေျမသားလမ္းျဖစ္ၿပီး လမ္းပိုင္းအား ေက်ာက္ေခ်ာ ကတၱရာလမ္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္ဟု လည္းေဒသခံမ်ားကေျပာၾကသည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒သည္ ေရငံႀကီးေက်းရြာ တြင္ ဆိပ္ခံတံတားေဆာက္လုပ္ ေနမႈအေပၚ သြားေရာက္၍ လိုအပ္ သည့္ဘိလပ္ေျမအိတ္ ၁ဝဝ လွဴ ဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ူပ(ေကာ့ေသာင္း)