က်ဳိက္လတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုခရိုင္၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ မတ္လ (၁၅) ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခန္းအနားသို႔ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ဖ်ာပံုခရိုင္ပါတီ ယာယီဥကၠ႒ ဦးေစာေအာင္ခ်စ္ေဆြႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

USDP (KLT)