ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း မိတ္ဆက္ေပးအပ္

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ (၁၇) ရက္သာ လိုေတာ့သည္ျဖစ္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးပါတီ၀င္ မ်ားသည္ မတ္လ (၁၄) ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ႀကိဳးၾကာကန္ေက်းရြာ ေညာင္ပင္လွေက်းရြာမ်ားရွိ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားထံ တစ္အိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္ မိတ္ဆက္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ တစ္အိမ္တက္ဆင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယင္းမာပင္ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ပုလဲၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မုံရြာၿမိဳ႔နယ္ပါတီ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီေခါင္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝင္းလိႈင္၊ ဦးရာေက်ာ္၊ ဦးစန္းဝင္းတို႔ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား အင္အား (၂၅) ဦးတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

“ မိမိေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေပးၾကပါစုိ႔”

လင္း ေခတ္ေသြး