ျပည္သူ႕အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အာဏာရွင္ ဆန္ မဆန္ ျပန္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနဟု ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးေျပာၾကား

ျပည္သူ႔အစိုးရဟုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတို႕၏ သံုးႏႈန္းေျပာဆို ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ယခင္အစိုးရ သည္လည္း ျပည္သူ႕အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူကိုဗဟိုမျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မဲအသာျဖင့္ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ မဆန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳး ေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ မင္းကင္းမဲ ဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္ကေျပာ ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕အၾကား သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တံတားအမည္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမည္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ေပး ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႕တိုက္ တြန္းခဲ့သည့္အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးတို႕ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကိုယ္စားျပဳ မင္းကင္းၿမိဳ႕ နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္ကယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”လက္ရွိအစုိးရကုိ ျပည္သူ႕ အစုိးရလုိ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ တဲ့အစုိးရကေရာ ျပည္သူ႕အစုိးရ မဟုတ္ဘူးလားလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေမး ခ်င္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕တက္လာရင္ အားလုံးျပည္သူ႕အစုိးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ အစုိးရမွန္ရင္ ျပည္သူကုိဗဟုိျပဳရပါမယ္ဆုိတာ ျငင္းလုိ႕မရပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာ ေတာ့ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳတာမဟုတ္ဘဲနဲ႕ လႊတ္ေတာ္က မဲအသာနဲ႕အတည္ျပဳ မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါဗဟုိဦးစီး ကုိသြားေနၿပီလုိ႕ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မေျပာခ်င္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အာဏာရွင္ဆန္ေနၿပီလားဆုိတာ ျပန္စဥ္းစားဖုိ႕ လုိပါတယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က ေဝဖန္ေျပာ ၾကား ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးရာ၌ ”အဆိုရွင္စိတ္ဆႏၵမွန္ကန္ေသာ္လည္း လုပ္နည္း မွားေနတယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်င္တဲ့ေစတနာက အလြန္ ေကာင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႕ လည္း ဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ ေတာ္မွာ တံတားကုိအမည္ေပး ကင္ပြန္း တပ္တာႀကီးကုိ ျငင္းခုံ ေဆြးေႏြးရမဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူးလုိ႕ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါ တယ္။ လႊတ္ ေတာ္မွာ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ကိစၥကေတာ့ ဥပေဒျပဳ ျပဳျခင္းနဲ႕ တရားစီရင္ေရးတုိ႕ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း Check and balance ျဖစ္ပါတယ္။ တံတား အမည္ေပးရမွာက အစုိးရရဲ႕တာဝန္ပါ။

အစုိးရရဲ႕လုပ္ပုံကုိမႀကဳိက္ရင္ လႊတ္ေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းေပးရမဲ့ တာဝန္ ရွိပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးမင္းမင္းဦး ႏုတ္ထြက္သြားတာ ဟာလည္း ဒီ တံတားနာမည္ေပးတဲ့ကိစၥေပၚမွာ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ အခ်က္
တစ္ခ်က္ပါတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႕နယ္က လူထုေတြဟ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတံတားလို႕ အမည္ေပးတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မေက်နပ္လက္မခံ တာကုိ ျပသေန ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိဂုဏ္ျပဳခ်င္လုိ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတံတားလုိ႕အမည္ေပး တယ္။ ဒါဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ က တုိက္႐ုိက္ေပးဖုိ႕မသင့္ပါဘူး။ အစုိးရအဖြဲ႕က အေၾကာင္းၾကားရ မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာလည္း အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕တာဝန္လည္းျဖစ္ပါ တယ္။

ေမာ္လၿမဳိင္တံတား၊ ဘားအံ တံတား အခုတံတားထက္ႀကီးပါ တယ္။ အဲဒီ တံတားေတြဟာ ျပည္မႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္မ်ားကုိ ဆက္ သြယ္တဲ့အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ တံတား ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အလား တူပဲ ဗလမင္းထင္တံတား၊ အေနာ္ ရထာတံတား၊ ဗုိလ္ျမတ္ထြန္း တံတား၊ ဘုရင့္ေနာင္တံတား၊ လူ နာမည္နဲ႕တံတားေတြကလည္း အခု တံတားထက္ပုိႀကီးပါတယ္။ ပိုရွည္ပါ တယ္။ ပုိအသုံးဝင္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိဂုဏ္ျပဳခ်င္တာဆုိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆုံးအရွည္ ဆုံးတံတားႀကီးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တံတား လုိ႕ အမည္ေျပာင္းဖုိ႕ အဆုိတင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အျပည့္အဝေထာက္ခံမွာပါ။

သာမန္တံတားေလးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားလုိ႕ အမည္ေပးတာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ႏွစ္ခါသတ္တယ္လုိ႕ေျပာခ်င္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအလုိက္ မ်ဳိး ခ်စ္သူရဲေကာင္းေတြရွိပါတယ္။ မြန္ လူမ်ဳိးေတြက အင္မတန္အစဥ္အလာ ႀကီးမားပါတယ္။။ ေနာက္ ဆုံးဗ်ာ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ရွိ တယ္။ အဲဒီလူေတြ ထဲက ႀကဳိက္တဲ့ အမည္ေပး ကြၽန္ေတာ္တုိ႕က ေထာက္ခံတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတံတားလုိ႕မီတာငါးရာ ေလာက္ ရွည္တဲ့ တံတားေလးကုိ နာမည္ေပးတယ္ဆုိတာဟာ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ႏွစ္ခါ သတ္တာျဖစ္လုိ႕ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ မေထာက္ခံဘူး။ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ဂုဏ္ျဒပ္ ကုိႏွိမ့္ခ်ေနတယ္လုိ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ က ဒီေနရာကေနေလးေလးနက္ နက္ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပပါတယ္”ဟုမင္းကင္းမဲ ဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးတို႕၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး လႊတ္ ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စား ျပဳ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည့္ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးတို႕ သေဘာမတူ ေၾကာင္းမတ္တပ္ရပ္ ကန္႕ကြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ကန္႕ကြက္မႈအေပၚ စက္ခလုတ္သံုး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၂၁၇ မဲ၊ ကန္႔ ကြက္မဲ ၄၃ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၁၁၆ မဲျဖင့္ တံတားအမည္ သတ္မွတ္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းအမည္ ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႕ တိုက္တြန္းခဲ့သည့္ အဆိုႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Union Daily