ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးႏွင့္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသို႔ထြက္ခြာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ဝင္ ၂၁ ဦးပါ ပါတီကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မတ္လ (၁၄) ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။

 

 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔မွ ယခုလ ၂၅ရက္အထိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ဗဟုိအတြင္း ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ ေအာင္ခ်စ္၊ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္း ႏြယ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေနျပည္ ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ သို႔လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။