ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမ္ိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံု

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း) ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္စုိး၊ အတြင္ေရးမွဴး ဦးလွေဆြတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၍ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒က ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီဖြဲ႔စည္းပံု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ပါတီဝင္ေၾကး ထည့္ဝင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ တက္ ေရာက္လာသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား က ေဒသအလုိက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး သိလုိသည္မ်ားေမးျမန္းရာ ခ႐ုိင္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးလွေဆြက ျပန္လည္ေျဖ ၾကားေဆြးေႏြးၿပီး မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုိင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)