အစိုးရသစ္ ပံ့ပိုးမႈအားနည္း၍ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းက်ဆင္းဟုဆို

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို အစိုးရသစ္က စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘဲ ပံ့ပိုးမႈအားနည္းေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ တိုး တက္မႈမရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးေနရသည္ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ ေျပာၾကား သည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ နည္းပါးေနျခင္း၊ ယခင္အစိုးရကဲ့သုိ႔ စေတာ့ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ အစိုးရသစ္က စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေန႔စဥ္အေရာင္း အဝယ္ က်ဆင္းေနသည္ဟု ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ ဦးစိုးတင့္ကေျပာသည္။

လက္ရွိ စာရင္းဝင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ေနရေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ ေနသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Thura Swiss ကုမၸဏီစီအီးအို ေဒါက္တာေအာင္သူရက ေျပာသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဖြင့္လွစ္ရန္ ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိန္း လက္ထက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းလည္ပတ္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာေစရန္ ယခင္အစိုးရက အားေပးခဲ့သည္ဟု အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားဘက္ က ေစ်းကြက္ကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေန၍ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းအဝယ္နည္းပါး ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ Senior Executive Manager ဦးသက္ထြန္းဦး ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ Securities ကုမၸဏီငါးခု၌ အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ထားသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳ လုပ္သူမွာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အျမန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးထက္ အရည္အေသြးရွိရွိ စနစ္တက်လည္ပတ္ႏိုင္ေရးကိုသာ အစိုးရ သစ္အေနျဖင့္  သတိရွိရွိ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ က ေျပာ သည္။ Securities ကုမၸဏီအသစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား အသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအပိုင္းတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္က ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးသည္မွာ သိသာ ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာက စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂၀၁၆ မွသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ အလ်င္အျမန္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူစိတ္ဝင္စားမႈနည္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ဟု ကေမၻာဇ ဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူစဥ္ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္မည္ကို အဓိက ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္က စီးပြားေရးကို အားစိုက္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ သည္မွာ ဝန္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္ခဲ့ ၿပီး FMI ကုမၸဏီက ၂၀၁၆ မတ္လ၌ ပထမဆံုး ရွယ္ယာအေရာင္း အဝယ္စတင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ေလးခုရွိၿပီး ရွယ္ယာေစ်းက်ဆင္းကာ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းေနသည္ ဟု ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

# 7 Day Daily