ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဖြင္႕

 

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံးခန္းမအတြင္း ယမန္ေန႕နံနက္ ၁ဝနာရီက ဘုတ္ ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေႏြရာသီ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္ တန္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးမွႀကီးမွဴး၍႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးဦးထြန္း ညြန္႔ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေန႔စဥ္၁ဝ နာရီမွစတင္ကာ အဆိုင္းငါးဆိုင္းခြဲ ၍ ေဒသခံပဥၥမတန္းမွအ႒မတန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃ဝကုိ အခမဲ့သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ူပ(ေကာ့ေသာင္း)