ဘက္တီးရီးယားေပါက္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ Samsung Microwave Oven

Samsung အမွတ္တံဆိပ္ Microwave Oven(Digital Type) အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

Microwave 800 Watt အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Oven Capacity 23 Litre ၀င္ဆံ့ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္မွာ Ceramic Enamel ပါရွိတာေၾကာင့္ ျခစ္ရာျဖစ္ေပၚမႈ ကင္းေစကာ တာရွည္ခိုင္ခံ့ေစပါတယ္။ အတြင္းခန္းအတြင္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာမွာ လြယ္ကူေစကာ ဘက္တီရီးယားေပါက္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တဲ့ Anti Bacteria Activity ပါရွိပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ Deodorizer နည္းပညာပါရွိတဲ့အတြက္ အနံ႔ဆိုး မ်ားကို ၅ မိနစ္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါတယ္။

တန္ဖုိး – ၁၁၀,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ Multi Generation Electronics Wholesales Centre ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၄၀၁၂၃ မွာ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

# Internet Journal