တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ၿမိဳနယ္ ႏွင့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း။

(၁၅-၃-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ (၁၀:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားသည္ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအဖြဲ႕ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု စည္းရံုးေရးအေျခခံပါတီအဖြဲ႕ မိုင္းဆတ္ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီအဖြဲ႕ စုစုေပါင္း အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕အား ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဝီလ္ဆင္မိုး၊ ေဒၚတင္ေမထြန္းႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ ေခတၱပါတီဥကၠဌ
ဦးခ်မ္းျမႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ခရိုင္ (အရန္) ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေရႊထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ (အရန္)ေကာ္မတီဝင္မ်ား မိုင္းဆတ္ခရိုင္ ေခတၱပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ဟိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးဒါဝိတ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ေခတၱပါတီဥကၠဌ ေဒၚခင္မ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ ရွမ္း၊ အာခါ၊ လားဟူတိုင္းရင္းသားမ်ားက ရိုးရာအတီးအမႉတ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရံုးေရွ႕ လမ္းမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးဝန္းထိ ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ပါတီ၏ အစီရင္ခံ စာ အား ေခတၱပါတီဥကၠဌ ဦးခ်မ္းျမမွလည္ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၏ အစီရင္ခံစာအား ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခေနမ်ားကို
ေခတၱဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဟိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို ဥကၠ႒ ဦးဒါဝိတ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေျခအေနကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသန္႔တို႔က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းသန္းဝင္းမွ ခ်ံဳငံုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲတက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ပါတီဝင္မ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Myo Thant