တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ရတနာအုတ္ျမစ္ေတာ္စီမဂၤလာ အခမ္းအနားသို့တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင္႕

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ ဆုထူးပန္တပ္ဦးေက်ာင္း ရတနာဂီရိကုန္းေတာ္ေပၚ၌ တည္ထားကိုး ကြယ္သည့္”ဖြား-ပြင့္-ေဟာ-စံဆုထူးပန္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ယခုလ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌က်င္းပေသာ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ အုတ္ ျမစ္ေတာ္စီမဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခ်စ္သန္းတက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ကာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ူပ(ေကာ့ေသာင္း)