ႏူိင္ငံေတာ္သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္ ေ႐ွ႕ေဟာင္းသမုိင္းဝင္ဘုရား ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴပြဲႏွင့္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္

 

ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေမြ​ေတာ္​ကကၠဴဘုရား ဆုေတာင္းျပည့္ အာေသာက
ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေရႊထီးေတာ္ တင္လွဴပြဲႏွင့္
ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္သို႔ ႏူိင္ငံေတာ္သမၼတ(ၿငိမ္း) ဦီးသိန္းစိန္
တက္ေရာက္ကာ ၎ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ လက္စြပ္တစ္ကြင္းအား ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္မွာရစ္ခ်ည္ၿပီး ကုသုိလ္ျဖစ္ကပ္လွဴ လွဴခဲ့ေျကာင္း သိရသည္။