ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီ လိႈင္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဝန္းရံသူမ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီသည္ မတ္လ (၁) ရက္ မြန္းလြဲ (၁) နာရီအခ်ိန္က ရန္ကုန္အေနာက္ ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ၀န္ရံသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္သည္ မြန္းလြဲ (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ၀န္ရံသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ဦးသာဝင္း၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဆာင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝန္းရံသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီက မိမိတုိ႔ပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ မိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ျမင့္မားသည့္ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဘက္ဘက္မွျပည့္စံုသည္ဟု မေျပာလိုေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေကာင္း ရိွႏိုင္ေၾကာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ၍ ပါတီအေပၚယံုၾကည္သက္ဝင္သူမ်ား ဝန္းရံသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပါတီကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစ လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာရဲ ၏ဆိုရဲရိွသည့္ သူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးအား ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝန္းရံသူမ်ားထံ မိတ္ဆက္၍ အပ္ႏွံေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)