ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ (Global Hope) တို့ ပူးေပါင္း၍ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေဆာင္ရြက္

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ မတ္ (၁၀) ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီမွ စတင္၍ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (Global Hope) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအား အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

 

ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္း ဒုတိယဥကၠ႒(၁)ဦးမ်ဳိးၫြန္႔၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ဦးတင္ေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္တုိ႔က အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ လုိက္လံေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ဆက္အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရာဇသဂၤဟ ေဖာင္ေဒးရွင္း မွ ျပည္သူမ်ားအား ယခုလို အခမဲ့ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားထဲမွ ပညာထူးခြၽန္သူ မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ အျခား လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၉ အုပ္စုရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား မတ္လ (၁၀) ရက္တြင္ ၁၅ဝ၊ (၁၁) ရက္တြင္ ၃၅ဝ စုစုေပါင္း ၅ဝဝ တုိ႔ကို Global Hope မွ ဆရာဝန္ႀကီး Jim Jongsung ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာ ၁၅ ဦးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္ မ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚဝင္းဝင္းသီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# ဘရင္