ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စလြန္း-မင္းသန္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္ တံတားေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္(၁)သိန္း ထည့္ဝင္လႉဒါန္း

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မၽား လိုက္ပါသည့္ဖြဲ႔က ၿမိဳ႕နယ္တြင္း႐ွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ကြင္း ဆင္း ေတြ႔ဆံုၿပီးေဒသတြင္းဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အခက္အခဲမ်ားအား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္႐ွိရာ မတ္လ ၉ရက္ ၊နံနက္ တြင္စလြန္းေက်းရြာေနေဒသခံပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ေက်းရြာမွတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို့ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေက်းရြာေနေဒသခံမ်ားကမိမိတို႔ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္၊အခက္အခဲမ်ားအားတင္ျပ ၾကရာ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိသည့္ စလြန္း-မင္းသန္း ေပါင္းကူးတံတားေဆာက္လုပ္နိဳင္ေရးအတြက္ျမိတ္ျမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွထည့္ဝင္သည့္မတည္ေငြ(၁)သိန္းက်ပ္ ကိုျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္မွ ကူညီထည့္ဝင္ေပးအပ္ ခဲ့ရာရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက လက္ခံရ ယူခဲ့သည္။
အဆိုပါေက်းရြာခ်င္းဆက္တံတားတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္စလြန္းေက်းရြာေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္မွဦးစီး ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိၿပီးတံတား၏ အလ်ားအ႐ွည္၇၀´ေပ အက်ယ္၁၀ေပ႐ွိၿပီး ၎တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အတြက္ကုန္က် စရိတ္ကိုေက်းရြာေဒသခံမ်ားကကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ပူးေပါင္းထည့္ဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

Kyaw Linn