ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု အမွာစကားေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

* ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ ျပည္သူလူထုဆုိတာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့လူကို ေရြးတာပဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မွာခ်င္ ၏တာ က ပါတီကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့လူ တစ္ေယာက္တည္းကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈ မလုပ္ပါနဲ႔။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၿမိဳ႕ကိုေခါင္းေဆာင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕အရည္အခ်င္းကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ပါဝင္ေနတဲ့ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒေတြလမ္းစဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ သလဲဆုိတဲ့ အတိတ္သမုိင္းကုိလဲ ျပန္ၾကည့္ပါ။

* အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္မၾကည့္ခင္စပ္ၾကားမွာ ေလကန္ရတာသိပ္ လြယ္တယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္တာဝန္ယူ ၾကည့္ေတာ့ မလြယ္ေၾကာင္း သိလာတဲ့အခါ အရင္လူေတြပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ လက္ညႇိဳးထုိးလာတယ္။ ဒီကေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို သြားေနပါတယ္။ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ ေဝါဟာရ အသစ္နဲ႔ သိကၡာရွိတဲ့ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ စည္းကမ္းကုိ နားလည္တဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိ ေဟာဒီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ရဲရဲတင္းတင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

* အဲ့ဒီေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရကာလမွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ေပးခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ကုိျပန္ထိမွာလည္း မေၾကာက္ဘူး။ ေရးခ်င္တာေရးၾကပါေစ။ ေျပာခ်င္တာ ေျပာၾကပါေစ။ ဒါမွ တုိ႔သိရမွာလို႔ ဒီလုိရဲရဲေတာက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ သူမီဒီယာေတြကုိ ဖြင့္ ေပးလုိက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ တကယ့္အမွန္တရားကို နားလည္သူေတြက ဘယ္လုိတင္စားသလဲဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရ ယခင္သမၼတႀကီးဟာ သူ႔ရင္ဝကိုစိုက္လာမယ့္ ဓားေတြလွံေတြကို ကိုယ့္ရင္ဝကို ထုိး မယ္မွန္း သိရဲ႕သားနဲ႔ ေသြးေပးခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီအခြင့္အေရးေတြ ယေန႔ဘယ္ေလာက္ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရေနၿပီလဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာရဲေသးရဲ႕လားဆုိတာလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့သုံးသပ္ၾကဖို႔ တန္ပါၿပီ။