ႏြားထိုးႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေျခခံသတင္းမီဒီယာ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေျခခံ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို မတ္လ (၆) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္အခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္တန္းကို မႏၲေလးတိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ မန္းခရိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္း မန္းခရိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္လိႈင္ၿငိမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သက္ထြန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီမင္းတို႔မွ အလွည့္က် ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး