ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ /ရပ္ေက်း မ်က္ႏွာစံုညီ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပံုမွန္မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝးကို မတ္လ( ၇ )ရက္ (၁၃ဝဝ) အခ်ိန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးအစည္းေဝးခန္းမ၌က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းကိုၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ စည္းရံုးေရးမႉးမ်ားႏွင့္အမာခံပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ (၃၄)ေနရာ တို႔မွ ပါတီစည္းရံုးေရးမႉးတို႔က မိမိတို႔ ရပ္ကြက္၊ က်းရြာ အလိုက္ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးျပဳငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကရာ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးမိုးျမင့္ က လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး တို႔ကို ျဖည့္စြက္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းကို (၁၄ ၄၅) အခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Kyaw Linn