ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ မဲစာရင္း မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ျပင္ဆင္ႏိုင္

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ပထမအႀကိမ္ ကပ္တုန္းက ျပင္ဆင္တာေတြ၊ ေတာင္းဆိုတာေတြ ျပန္လုပ္ၿပီးေတာ့ ၁၇ ရက္ေန႔ၾကရင္ ကပ္မယ္။ ျပန္ၾကည့္ေပးေပါ့” ဟု ဦးလွသိန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ မတ္ လ ၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေနာက္ဆံုးမဲစာရင္း ထုတ္ျပန္ မည့္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရိွေနခဲ့သည္။ ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ မဲစာရင္း ပိုမိုမွန္ကန္ေအာင္ ၾကိဳးစားၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံေနသည္ ဟု ဦးလွသိန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၈ ခုမွ ျမိဳ ့နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လစ္လစ္ေနရာမ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၉ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇ ေနရာတို႔ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ေယာက္တို႔က ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ ၂.၁ သန္းခန္ ့က မဲေပးခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။