ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားေတြ႕ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးသည္ ရွမ္းျပည္ နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိRoyal Taunggyi Hotel ၌ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ခံ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား မတ္လ (၆) ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ဦးစြာမိတ္ဆက္ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ က ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားအား ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးကလည္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ပအို႔ဝ္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္း၊ မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊ဓမၼစကူးလ္ စသည့္အသင္းအဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕အား ေငြက်ပ္ငါးသိန္းစီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၃နာရီခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဥကၠ႒၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား စုစုေပါင္း ၇ဝခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္ စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းဟိန္း