ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီမံခန့္ခြဲမႈ ဆင့္ပြားသင္တန္းဆင္း

 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမအတြင္း ယခုလ ၂ ရက္က ဘုတ္ျပင္းၿမိ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆင့္ပြားသင္တန္း ဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို အဆိုပါ႐ံုးခန္းမအတြင္း က်င္းပခဲ့သည္။

သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းအား
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္မွ မတ္လ ၂ ရက္အထိ သင္တန္းသား ၆ဝ ဦးအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ူပ(ေကာ့ေသာင္း)