ဘီလူးကၽြန္း – ေခ်ာင္းဆုံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ျခေသၤ့ပါတီကုိ မဲ ေပးစုိ႔

  • ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မိမိပါတီကို ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး စီးပြားေရး ျပည့္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥ အျဖာျဖာကို ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေအာင္ မျပတ္ေလ့လာျပင္ဆင္ၿပီး အခ်ိန္အခါေရာက္လာလို႔ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကိုလည္း အလားတူျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

#credit Tin MaungZaw