တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီအတြင္း က်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ NCA မထိုးရေသးသည့္အဖဲြ႔မ်ားပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီအတြင္း က်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္အစည္းအေ၀းကို ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ ေခၚယူႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ေနၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေလာ္ခီးလာ (သို႔မဟုတ္) ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

‘‘လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဖဲြ႔ေရာ မထိုးတဲ့အဖဲြ႔ေရာပါ၀င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိုလည္း ေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ မတ္လကိုေက်ာ္ၿပီး ဧၿပီေလာက္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီး ညီလာခံ ေခၚႏုိင္မလားဆုိၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာရွိပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို မတ္လ ၁၄ ရက္မွ မတ္လကုန္အထိ က်င္းပရန္ရွိ၍ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီမွသာ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု KNU အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေ၀းေခၚယူရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳးအစား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး NCA ထိုးထားေသာ အဖဲြ႔ႏွင့္ မထိုးရ ေသးသည့္အဖဲြ႔မ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

UNFC တြင္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (KIO)၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (SSPP) တို႔အပါအ၀င္ NCA မထိုးရေသး သည့္အဖဲြ႔ခုနစ္ဖဲြ႔ျဖင့္ စုဖဲြ႔ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး ညိႇႏိႈင္းေနရာ UNFC ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို မူအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ‘၀’ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (UWSA) ႏွင့္ မိုင္းလားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (NDAA)တို႔ အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားက NCA မထိုးဘဲ UWSA ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီက ပန္ခမ္းတြင္ က်င္းပသည့္ ညီလာခံ၌ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ထူးျခားသည္မွာ UNFC ဦးေဆာင္အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္ေသာ KIO ႏွင့္ SSPP တို႔သည္ UWSA ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အထက္ပါ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လည္းပါ၀င္ေနသည္။

# 7 Day Daily