ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဆက္ရွင္က ႐ုရွားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမရွိဟု ဆီးနိတ္သို႔ စာေရးအေၾကာင္းျပန္

အေမရိကန္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္သည္ ယမန္ႏွစ္က ႐ုရွားသံအမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိခ့ဲသည္ ဟူေသာ ဆီးနိတ္၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စာျဖည့္ေရးသား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရား ေရးဌာနက မတ္ ၃ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း မတ္ ၄ ရက္သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဆီးနိတ္ဒီမိုကရစ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ကိုးဦးက လႊတ္ေတာ္တရားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ခ်ပ္ဂရက္စ္လီထံသို႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဆက္ရွင္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ႐ုရွားသံအမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကိစၥ ရပ္အား ထြက္ဆိုအစစ္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မတ္ ၃ ရက္အေစာပိုင္းက စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ ၏ေမးျမန္း ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဆက္ ရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမခံဟု ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔စာျဖင့္ ေရးသားေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥကၠ႒ ဂရက္စ္လီက ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိအေနျဖင့္ ဆက္ရွင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္အေပၚၾကားနာရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေနသည္ ဆက္ရွင္က ယခုကဲ့သုိ႔စာ ျဖင့္ေရးသားေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိသည္ ႐ုရွားသံအမတ္ဆာဂ်ီကစၥ ယက္ခ္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက တစ္စံုတစ္ရာဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့၍ ဆီးနိတ္ၾကားနာမႈသို႔ မတက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုထားသည္ဟု တရားေရးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္္ ရွိသူ မီတာကားရ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
Ref:channnelnewsasia