မတ္လ ၉ ရက္မွသာ သိခြင့္ရမယ့္ Pantene Wild Card ပိုင္ရွင္

ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအနက္ တစ္ဦးသည္ ပရိသတ္မ်ား၏ မဲေပးမႈ (Pantene Wild Card) ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကာ ဆန္ခါတင္ေလးဦး ပါဝင္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျပန္လည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဆန္ခါတင္ ၁၀ ဦးအဆင့္တြင္ၿပိဳင္ပြဲမွ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ဦး ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ရသူ ေျခာက္ဦးအနက္ တစ္ဦးကို Myanmar Idol ၏ တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ ပရိသတ္မ်ားက မတ္လ ၃ ရက္ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးခ်ိန္မွ မတ္လ ၄ ရက္ ညေန ၆ နာရီအထိ မဲေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရရွိသူကို မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆန္ခါတင္ ေလးဦးယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

ဆန္ခါတင္စာရင္းမွထြက္ခြာခဲ့ရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အခ်ဳိ႕က ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္ေသာေၾကာင့္  Pan−tene Wild Card ရရွိေရး Vote ေပးရန္  ပရိသတ္မ်ားကိုေဖ့စ္ဘြတ္မွ အကူအညီေတာင္းခဲ့ၾကၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္  မဲအနည္းဆံုးျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ရသည့္ ရဲေနာင္က  ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အမွတ္ (၃) ဇင္ႀကီး အား မဲေပးရန္ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္   ျမန္မာအုိင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆန္ခါတင္ေလးဦးအဆင့္အထိ ပါဝင္ေနသူမ်ားမွာ သားငယ္၊ မိုင္းမိုင္ ဆုိင္း၊ ပိုးမီ ႏွင့္   ဘီလီလမင္းေအး တုိ႔ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၉ ရက္ၿပိဳင္ပြဲ၌ Blue အမ်ိဳးအစားသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆန္ခါတင္ ၁၀ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ကစတင္၍ အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအေပၚ ပရိသတ္မ်ား၏ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပရိသတ္မ်ား၏ မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ SMS အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ   ေပးပုိ႔သည့္စနစ္ကို   ေဝဖန္ခဲ့ၾကသလို  ပရိသတ္မ်ား၏ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား ထြက္ခြာရသည့္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

မတ္လ ၄ ရက္ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က PANTENE Myan−mar အမည္ျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ Wild Card ကို မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ ရဲေနာင္ရရွိသြားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသတင္းမွာ မဟုတ္ မွန္ေၾကာင္း   ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။  # 7 Day Daily